Det handlade om porträtt av tre musiker från skilda musikvärldar, men med ömsesidigt släktskap: Christer Boustedt, jazzmusikern och skådespelaren, som med eget tonfall införlivade jazzen i svensk musiktradition. Ingvar Lidholm, en av våra stora nutida tonsättare. Och Pekkos Gustav från Bingsjö, som levde i en gammal folkmusiktradition.

Tre Spelmän var en konst- och musikutställning och producerades därför av Riksutställningar och Rikskonserter i samarbete.

 

 

Turné 1986-1988:

Turnén föregicks av montering och repetitioner på Musikmuseet i Stockholm våren 1986.

Falun. Dalarnas museum. Premiär. 15/6 -31/8 1986
Örnsköldsvik.Nolaskolan. 7/9 -5/10 1986
Umeå. Västerbottens museum. 11/10 -23/11 1986
Härnösand. Konsthallen. 29/11 1986 -18/1 1987
Gävle. Länsmuseet. 25/1 -22/3 1987
Skellefteå. Synvinkeln. 28/3 -26/4 1987
Kiruna. Stadshuset. 10/5 -2/6 1987
Piteå. Folkets hus. 15/6 -20/7 1987
Mark. Rydals museum. 13/9 -25/10 1987
Skövde. Konsthallen. 29/10 -18/11 1987
Porsgrunn, Norge. Kulturhuset. 28/11 1987 - 10/1 1988
Göteborg. Kronhuset. 16/1 -28/2 1988
Helsingborg.Galleri Nordvästen. 5/3 -4/4 1988
Örebro. Länsmuseet. 16/4 -29/5 1988
Skinnskatteberg. Folkhögskolan. 3/9 -16/10 1988
Södertälje. Konsthallen. 3/9 -16/10 1988


"Jag har skapat ett tredimensionellt rum där de enskilda objekten fungerar som takter i ett musikstycke. Men det är först då musiken kommer som det totala rummet är färdigt och utgör den tänkta helheten och mötesplatsen där bild och musik som självständiga medier förstärker varandras uttryck. Detta är en helhet som aldrig får brytas."

Sonja Carlsson: Lenny Clarhäll. Katalog för Tre Spelmän. Riksutställningar och Rikskonserter. 1986.

Andra artiklar i ämnet, i utval:
Lundahl, Gunilla: Musik i bildvärlden. Statens Kulturråd informerar. Nr. 4 1986.
Lundahl, Gunilla: Att avbilda musik. Form. Swedish design annual på svenska (Även engelska) 1987
Holger, Lena: Tre Spelmän, en skulpturutställning av Lenny Clarhäll. Läddikan. Nr.4. 1986
Strömberg ,Mikael: Tre Spelmän i nordiskt ljus. Aftonbladet. 9/8 1986
Nordenankar, Agneta: Möten med musik. Dagens Nyheter. 17/5 1986
Crispin, Ahlström: Visioner och idéer med musik. Göteborgsposten. 30/9 1987
Romare, Kristian: Spelmän och skulptur. Sydsvenska Dagbladet. Juni 1986
Bergendahl, Göran: Samtal med Lenny Clarhäll. Rikskonserter 1986
Clarhäll, Lenny: Mitt förhållande till trä är kluvet. Hemslöjden. 1987/2
HEM | OFF. UPPDRAG

Kontakt:
Lenny Clarhäll, Hammarstugan Hammarvägen 17, 153 94 Hölö.
Tfn: 0701 443971. E-post:lenny@clarhall.nu