Lenny Clarhäll

Utställningen Scener

1993 Bildmuseet Umeå
1992 Konstmuseet Västerås
1992 Konsthalen Växsjö


"Nästan alltid befinner sig Lenny Clarhälls skulpturer på en spelplats, mitt i en dialog med varann och rummet. Ett ord, en handling är nära förestående. Ediths fjädrar vajar snart till, ryttaren sätter sig i sadeln, blåsten stillnar kring Ingvar Lidholm. Betraktarens öga sluter cirkeln som Teckenfigurerna markerar. Fantasin fullbordar metamorfosen från stjärna till människa"

(Gunilla Lundahl, ur utställningskatalogen Scener, 1992)

HEM | ÖVRIGA UTSTÄLLNINGAR

E-post:lenny@clarhall.nu    Tel: 0701 443971