Lenny Clarhäll
 
Utställningar
Doktor Glas
Stockholm
1972 - 2000

1991

Melancolia. Trä. Plåt. C:a 240 X 300 cm.
Säte. Blandteknik. 190 cm.

1987
Gult Snitt. Målat trä. 220 cm.

Tre objekt.
Ediths fjädrar. Målat trä. 240 X 290 cm.
Inköpt av Statens Konstråd.

Young negro at Tate. Målat trä. 160 cm.
Inköpt av Stockholms stad.

Stjärngosse. (Elmer). 220 X 140 cm.

"En Stjärna är inspirerad avElmer Diktonius poesi, en annan av Edith Södergrans, men det är egentligen en obehövlig information. I sin paradoxala blandning av tungt och lätt, av kroppsligt och mytiskt har de en märklig utstrålning; de tycks nedstigna från en sedan länge bortglömd förhistorisk mytologi och undandrar sig tolkningar, ungefär som Påsköns stenstoder."

(Bengt af Klintberg: Tigern i Svanavattnet. Om Lenny Clarhälls skulpturer. Artes. 3 / 2000)

1983
Tigern i Svanavattnet. Blandteknik. (Demolerad)

Carlsunds stol. Målat trä. 140 cm.
Inköpt av Östergötlands läns landsting.

"... en tiger som stryker förbi i den lappländska sommarnatten. Jag skulle senare lära mig att många av Lenny Clarhälls verk har denna gränsöverskridande karaktär: de är både bilder, utsnitt av en större verklighet som tavlor brukar vara, och skulpturer, och de bygger upp scener som sätter betraktarens fantasi i rörelse: här finns spår av en berättelse, något har hänt eller kommer att hända."

(Bengt af Klintberg: Tigern i Svanavattnet. Om Lenny Clarhälls skulpturer. Artes. 3 / 2000)

1978

Folkbildaren. Målat trä. C.a 280 X 300 cm.
Inköpt av Sveriges Radio.

"Folkbildaren var ett verk i tiden, ett äreminne över en idealist som försökte sprida kultur och kunskaper bland det arbetande folket. Men det gick inte att reducera figuren till en propaganda bild. Tvärtom: han väckte sammansatta känslor, det fanns både rörande och komiskt över mannen som attackerades av hunden, det fanns naturmystik, känsligt avlyssnande ekon från ett förgånget Sverige."

(Bengt af Klintberg: Tigern i Svanavattnet. Om Lenny Clarhälls skulpturer. Artes. 3 / 2000)

Hallunda. Målat trä. 160 cm.
Inköpt av Södertälje kommun.

      1972

Debut utställning: Mexikansk by
Bilder från en resa i Mexiko 1967

 
  HEM OFF. UPPDRAG | TRE SPELMÄN

E-post:lenny@clarhall.nu    Tel: 0701 443971